Μηχανικός δικτύων από κέντρο πληροφορικής στην Ανατολική Αττική

Πλήρης απασχόληση @Foris σε ΛΟΙΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Email Εργασίας
  • Share:

Λεπτομέρειες Εργασίας

  • ΜΙΣΘΟΣ 1000
  • Προυπηρεσία ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

Περιγραφή εργασίας

Ζητείται μηχανικός δικτύων από κέντρο πληροφορικής στην Ανατολική Αττική για μόνιμη απασχόληση. Η θέση αφορά τη τεχνική υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων σε τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω τομείς: LAN / WAN /Internet Services Administration, Routing, Switching, VPN, Wi-Fi, Cyber Security (Fortinet), καθώς και σε συστήματα απομακρυσμένης παρακολούθηση μέσω IP δικτύου (Κάμερες & Analytics) Παρέχεται πλήρης ασφάλεια. Καθαρός μηνιαίος μισθός: 900€-1000€/αναλόγως εμπειρίας. Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία.

Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Ανώτατης σχολής σχετική με τον κλάδο
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Καλή γνώση Microsoft Office (Word, Excel)
• Επικοινωνιακός με διαπραγματευτικές ικανότητες
• Επιθυμητή εμπειρία 2 ετών τουλάχιστον σε ανάλογη θέση
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
• Ηλικία έως 35 ετών

Άλλες εργασίες που θα προτιμούσατε