Εργασία στο εξωτερικό

front1

Το Κέντρο Ευρέσεως Εργασίας "FORIS", προσφέρει την δυνατότητα για εργασία στο εξωτερικό.

Οι δραστηριότητες του γραφείου μας δεν καλύπτουν μόνο τον Ελλαδικό χώρο αλλά επεκτείνονται και σε άλλες χώρες όπως:

και γενικά σε όλη την Ευρώπη.

Γραφεία της εταιρείας υπάρχουν στην Θεσσαλονίκη (Κεντρικά), στην Νορβηγία και στoην Σλοβακία.