Προσωπικά Δεδομένα

Δικαίωμα στην πρόσβαση: Μπορείτε να αποκτήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή 
Δικαίωμα στην επεξεργασία: Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή
Δικαίωμα στην διαγραφή: Μπορείτε να σβήσετε μόνιμα τα προσωπικά σας δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή.
 
Για να αποκτήσετε, να επεξεργαστείτε ή να ζητήσετε διαγραφή των δεδομένων σας, παρακαλώ επικοινωνήστε στο παρακάτω email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και στο τηλέφωνο 2310510360.